Partners

HAL 25 werkt intensief samen met een aantal partners

SHUFFLE MAGAZINE

HAL 25 is sponsor van dit digitale magazine.

Shuffle Magazine is een productie van Stichting Shuffle. Stichting Shuffle is een organisatie die niet is gericht op winst, maar een maatschappelijk doel heeft.

Shuffle Magazine informeert, verbindt, bundelt cultuur en biedt Alkmaar een podium voor mening & creativiteit.

Met 17 redactieleden zetten wij een magazine neer waar Alkmaar om schreeuwt! Onderwerpen als Kunst, cultuur, eten, mode, liefde, geschiedenis en politiek Shuffle-en steeds en omdat Shuffle online uitkomt, heb je het altijd bij je!

De artikelen gaan over Alkmaar en zijn actueel, inspirerend, grappig en/of informatief. Jij kunt ook een artikel schrijven, zolang deze aan bovenstaande criteria voldoet. Wij vullen het blad met beeldmateriaal wat door Alkmaarders gemaakt is, dus voor jouw creatie is ook ruimte. Overleg eerst wel met ons: jeetjewatcoolzeg@shufflemagazine.nl of bel 06-50610851

 

GEMEENTE ALKMAAR

De gemeente Alkmaar is eigenaar van het pand en de omliggende gronden. Daarnaast faciliteert zij middels de benodigde vergunningen.

Incidenteel is de gemeente opdrachtgever/gebruiker en bij specifieke projecten van derden soms ook partner middels co-financiering.

Momenteel onderzoeken de gemeente en UNIT1 de mogelijkheden om HAL 25 te verankeren in de Alkmaarse samenleving.

Dit waarborgt een zekere continuïteit en geeft meer zekerheid naar samenwerkingspartners.

 

ARTIANCE

Artiance is hét Centrum voor de Kunsten van Alkmaar en omgeving. Iedereen die zich actief wil bezighouden met muziek, dans, theater of beeldende kunst krijgt hier de kans zijn of haar talenten te ontwikkelen. Of het nu gaat om het aanleren van basistechnieken of een voorbereiding op het toelatingsexamen van bijvoorbeeld het conservatorium, de ervaren, gediplomeerde docenten begeleiden cursisten van alle niveaus en leeftijden. Naast de reguliere lessen biedt Artiance vele extra’s in de vorm van interessante projecten, verdiepende workshops of deelname aan bijzondere evenementen, exposities, voorstellingen of concerten.

Artiance gaat samen met HAL 25 locatie-specifieke programma’s ontwikkelen op het gebied van kunsteducatie. Hiermee vergroot Artiance haar artistieke mogelijkheden en aanbod naar de cursisten.

 

FABLAB DE KAASFABRIEK

DROOM - DOE - DEEL

De Kaasfabriek is de plek in Alkmaar waar je dingen maakt en makers van alle leeftijden ontmoet. We bieden de ruimte, kennis, vaardigheden en voorzieningen om samen te werken, te experimenteren, te leren en kennis te delen. In de Kaasfabriek maak je gebruik van de nieuwste machines, zoals 3Dprinters, lasersnijders, vinylsnijders, portaalfresen en meer.

 

ALKMAAR ENERGIE

Zonovergoten HAL 25 - HAL 25 bouwt zonne-energiecentrale!

We zijn druk doende met Alkmaar Energie en de gemeente Alkmaar om HAL 25 te voorzien van enkele honderden zonnepanelen.

Dit heeft een aantal redenen.

We willen graag op lokatie onze eigen stroom opwekken en zo energieneutraal gaan werken. Bv. de TLkrant buiten aan de gevel, de Kaasfabriek, de hele electrische rimram in de hal zelf, de buitenmanifestaties en ga zo maar door.

Tevens heb je natuurlijk meteen een prachtig functionerend voorbeeldprojekt wat voor iedereen zichtbaar staat te pronken midden in stad en land.

De vele bezoekers in alle soorten en maten maken zo op haast achteloze wijze kennis met zonne-energie en haar praktische toepassingen.

 

Voor informatie, ga naar Alkmaar Energie

LIJST VAN EIGENAREN

Marcel Elswijk, Cees Groot, Hans Termaat, Kees Bolten, Richard Bertrand
Uitvoerders: HAL 25 - Alkmaar Energie - Groot Ecobouw - Sun Projects

 

VUUR IN STAAL  

... Van open vuurschaal tot oven om voedsel te bereiden.

Ik maak uw kachel waar.

Een warm kacheltje voor in de tuin. Een oven voor pizza-s, brood, een buitenkeuken. Compacte kacheltjes voor in tuinhuisje of werkplaats. Solide bevestigd in uw camper of boot. Hekwerken, wilt u iets origineels, ik denk graag mee.

Gerbrand Dros

 

CREATORIUM

laboratorium voor tijdelijke kunstinterventies

Samenwerkingsverband tussen oude en jonge kunstenaars, kunststichtingen, partners van HAL 25 en opleidingen nationaal en internationaal

Creëren en cremeren, scheppen en vernietigen. Het is een creatieve cyclus. Van tabula rasa tot verbrande schepen. Vanuit de verschroeide aarde groeien verassend mooie gewassen.

Boven het Noorzeekanaal is de culturele wind schraal en guur. Een stuk braakliggend Holland, dat nodig moet worden omgeploegd en bemest en bezaaid.
Om deze kaalslag tegen te gaan starten we midden in Alkmaar een project intensieve cultuurbouw. Alkmaar doet het!

In de loop van de tijd zal daar een stuk braakliggende grond door kunstbemesting langzaam maar zeker vrucht gaan dragen en uitgroeien tot rijke cultuurgrond in het hart van Alkmaar met zijn uitstraling naar de regio; het Creatorium.

Het Creatorium biedt jonge kunstenaars in opleiding een stuk grond, om daar in een korte tijd een project te laten groeien. Na deze periode worden proces en resultaat getoond in een door de kunstenaar te organiseren schouw. Hierna wordt de akker omgeploegd voor de volgende zaai- en oogst ronde.

 

BUREAU DYNAMIEK

Advies en management culturele projecten

Bureau Dynamiek is een advies - en organisatiebureau voor kunst, culturele activiteiten & projecten. Zij adviseert en organiseert workshops, projecten, festivals, events en theater/muziekprojecten voor o.a. het onderwijs, maatschappelijke - en dienstverlenende instellingen, bedrijven, gemeenten, particulieren. DYNAMIEK is mede -organisator en initiatiefnemer van diverse projecten in en met HAL 25
zoals o.a.:
PASAR BOUDAYA
SAMA SAMA FESTIVAL
KUNSTBOULEVARD
KERSTSHOW
KOKENDE KARREN
FUNKY FRIDAY
FUNKY KONINGSDAG

Bureau Dynamiek

06-12059229
info@dynamiek-online.nl
www.dynamiek-online.nl

 

KAZEMAT

Je kunt ons het best omschrijven als twee ambitieuze en vrijdenkende jonge honden. Evenementen zijn onze uitlaatklep voor creatieve gedachtes, dromen en alle andere ingevingen. Dit resulteert in een combinatie van muziek, elektronisch en instrumenteel, met een vleugje theater en kunstzinnigheid. Kazemat is ‘RAUW’ en ‘ECHT’. HAL 25 zien wij als ons thuis, warm en vertrouwd. De bakermat van onze ideeën.

Onze filosofie?

Een man zei ooit ‘het gaat allemaal om het momentum, dingen die resulteren vanuit een soort magie in plaats van iets goed doordachts’.

‘AMEN’

Contactgegevens:
info@kazemat.events
+31 (0)618958892

 

TAMARA ROOS PRODUCTIES

Ontwikkeling en uitvoering van cultuur(educatie)projecten

Tamara Roos organiseert projecten waarbij cultuur het verbindend element is tussen verschillende sectoren, zoals onderwijs en zorg. Door kunst en cultuur als vertrekpunt te nemen, ontstaan nieuwe concepten en manieren van werken in onverwachte samenstelling.
Tamara Roos is orthopedagoog (UVA, 2002) en theatermaker (HKU, 2004).


Tamara Roos
T. 0618220391
E-mail: info@tamararoos.nl
tamararoos.nl